Algemene voorwaarden 2023

Algemene voorwaarden 2023

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk per eerste van iedere maand, en geldt steeds tot het einde van de lopende maand. Inschrijving en acceptatie verplicht tot het betalen van het lesgeld op de eerste les van de maand. Het lesgeld dient altijd vooraf betaald te worden.

Verzuim

Lessen die door ziekte / afwezigheid van de docent gemist worden hoeven niet betaald te worden. Het vooraf betaalde lesgeld wordt gerestitueerd. Indien u een les niet aanwezig kunt zijn heeft u geen recht op een inhaalles of restitutie van het lesgeld. Als u tijdig bij ons meldt dat u er niet kunt zijn, zullen wij ons best doen om de les te verplaatsen. Dit is helaas niet altijd mogelijk en hier worden derhalve geen rechten aan ontleend.

Opzegging

Uitschrijving dient voor het einde van de lopende maand gemeld te worden. Er is 1 maand opzegtermijn volgend op de maand van opzegging.

Betaling

Het lesgeld dient altijd vooraf betaald te worden. Dit kan per maand of per kwartaal. Het lesgeld kan contant of per bank worden voldaan.
Bij het niet op tijd voldoen van de betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Tevens wordt er wettelijke rente à 1,5 % per maand in rekening gebracht, ingaande per vervaldatum van de factuur.

De lesvoorwaarden zijn conform de eisen van de Nederlandse Toonkunstenaarsraad vastgelegd.

Extra voorwaarden i.v.m corona

Op dit moment worden alle één op één lessen bij ons gegeven zoals je gewent bent met inachtneming van ruim 1,5m afstand tussen leerling en docent. De lesruimte is voorzien van  handalcohol waar voorafgaand aan de les de handen mee ontsmet dienen te worden.

Alleen de leerlingen mogen op dit moment in de lesruimtes, kijkers zijn zolang het coronavirus een risico vormt niet toegestaan. In het pand is voldoende wachtruimte beschikbaar.

Duolessen zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit in overleg met de docent door iedereen is goedgekeurd. In alle andere gevallen dient er naar een passende oplossing voor de duolessen gezocht te worden.

Wanneer je klachten hebt als hoesten, keelpijn, verkoudheid of koorts blijf je thuis en krijgen online les. De videolessen zijn voor ons het alternatief voor de normale lessen en gelden als volwaardige vervanging wanneer de les i.v.m corona niet live kan plaatsvinden. Uit ervaring is gebleken dat een videoles als tijdelijke oplossing heel erg goed werkt.

Wanneer ik door luchtwegklachten geen les kan verzorgen op locatie zullen we tijdelijk overstappen op videolessen totdat deze klachten over zijn of uit een test is gebleken dat de klachten niet door Covid-19 veroorzaakt worden.

Alle overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven. Verder hopen wij natuurlijk, net als iedereen, dat we de corona gerelateerde voorwaarden zo snel mogelijk los kunnen laten. We werken als school heel erg hard om alle lessen door te kunnen laten gaan en het risico op besmettingen binnen onze school zo klein mogelijk te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *